We czwartek 14 października jak co roku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W restauracji Zameczek w Gąsawach Rządowych spotkali się nauczyciele, pracownicy oświaty oraz przedstawiciele gminnego samorządu.

Była to dobra okazja do podsumowania działalności placówek oświatowych, podziękowań i życzeń. W imieniu samorządu Gminy Mirów wszystkim pracownikom oświaty życzenia złożył Wójt Gminy Mirów – Artur Siwiorek, który również wręczył nagrody dyrektorom gminnych placówek oświatowych: Pelagii Olszewskiej, Marzannie Błach oraz Janowi Ulewińskiemu. W dalszej części uroczystości dyrektorzy szkół uhonorowali pracowników, który wyróżniali się swoją postawą i zaangażowaniem. Po części oficjalnej odbył się wspólny poczęstunek. Organizatorem tegorocznych obchodów był Jan Ulewiński.