Informujemy, że na wodociągu gminnym w Bieszkowie Dolnym nastąpi przerwa kilkugodzinna w dostawie wody z powodu uszkodzenia przyłącza wodociągowego.