Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie po raz kolejny bierze udział w kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, którego organizatorem jest Instytut Książki. Celem projektu jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Uczestnicy projektu otrzymują Wyprawkę Czytelniczą składającą się  z książki dla dzieci, dostosowanej pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka, broszury dla rodzica zawierającej cenne informacje mówiące   o nieocenionej roli czytania w rozwoju dziecka oraz Kartę Małego Czytelnika.

Za każde odwiedzenie i wypożyczenie co najmniej jednej książki dziecko otrzymuje naklejkę, którą może nakleić  na swojej karcie małego czytelnika. Po zapełnieniu karty  zostanie uhonorowany dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowanie.

 Udział w projekcje jest bezpłatny.

PAMIĘTAJCIE, ŻE MIŁOŚĆ DO CZYTANIA JEST PREZENTEM NA CAŁE ŻYCIE

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.wielki-czlowiek.pl