We czwartek, 15 lipca Urząd Gminy Mirów odwiedziły Panie, które na przestrzeni ostatnich miesięcy odeszły na zasłużoną emeryturę. Każda z Pań przepracowała w samorządzie Gminy Mirów wiele lat, dlatego nie obyło się od wspomnień, podziękowań a również i wzruszeń. Wójt Gminy Mirów oficjalnie podziękował byłym pracownicom za lata współpracy i podkreślił ich niewątpliwy wkład w rozwój Gminy Mirów życząc wielu lat zdrowia i sukcesów osobistych.

                Na zdjęciu: Alicja Wójcik, wieloletnia Kierownik GOPS, Grażyna Sieczka, pracownik Referatu Spraw Obywatelskich, Marianna Kowalik oraz Zofia Nowak pracownicy Referatu Finansów i Podatków a także Artur Siwiorek, Wójt Gminy Mirów, Iwona Kilianek, obecna Skarbnik Gminy i Marek Łuszczek, Sekretarz Gminy Mirów.