Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka wszystkim Druhnom i Druhom pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia w życiu osobistym i zawodowym. Niech Wasza społeczna służba przynosi Wam satysfakcję i zadowolenie  a szacunek społeczny będzie wyrazem największej zapłaty.

W imieniu samorządu Gminy Mirów

Artur Siwiorek

Wójt Gminy Mirów