Urząd Gminy Mirów w Mirowie  informuje mieszkańców iż w związku z występująca  falą upałów i znacznym wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej, w celu uniknięcia przerw w dostawie wody na terenie gminy Mirów  apeluje się o niewykorzystywanie przez odbiorców, wody do innych potrzeb niż socjalno – bytowe.

Rachmistrzowie spisowi kontaktują się na razie tylko przez telefon. Niestety wiele osób ignoruje połączenia od nich lub boi się je odebrać. Należy pamiętać, że rachmistrzowie dzwonią z dwóch numerów: 22 828 88 88 oraz za pośrednictwem infolinii spisowej 22 279 99 99. Te połączenia warto odbierać, żeby z pomocą rachmistrza szybko i wygodnie wywiązać się z obowiązku udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). 

We czwartek 10 czerwca w Urzędzie Gminy Mirów odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia na dofinansowanie projektu modernizacji gminnej sieci wodociągowej. Gmina otrzymała na ten cel ponad 1 mln zł. Pieniądze pochodzą z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Dnia 08 czerwca 2021 roku w Szkole Podstawowej im. ks. Banawentury Stachury w Zbijowie Małym odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy Mirów Pan Artur Siwiorek, dyrekcja szkoły, oraz rodzice uczniów klasy pierwszej.
Wszystkich zebranych powitała Pani dyrektor Marzanna Błach.

Wszystkim dzieciom z okazji ich święta życzymy samych radosnych i beztroskich chwil, pełnych słońca i uśmiechu, a także nieprzemijającej dziecięcej ufności i wiary, sięgania po rzeczy nieosiągalne.
Niech każdy dzień przynosi wiele niesamowitych przygód i wyzwań, które pozwolą na odkrywanie świata, rozwijanie pasji i doskonalenie umiejętności. Niech Wasz dom będzie zawsze bezpieczną oazą przepełnioną miłością i dobrocią bliskich.

Wójt Gminy Mirów - Artur Siwiorek

W sobotę, 29 maja 2021 r. mieszkańcy gminy Mirów wzięli udział w Rekreacyjnym Rajdzie Rowerowym Iłża – Mirów. Blisko pięćdziesięcioosobowa grupa rowerzystów uczestniczyła w wydarzeniu zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Mirowie pod patronatem Wójta Gminy Mirów. Strat rajdu odbył się o godz. 9.00 pod siedzibą Urzędu Gminy Mirów. Stamtąd uczestnicy ruszyli w kierunku Gminy Iłża.

Z radością informujemy, iż Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie otrzymała 5 nieodpłatnych laptopów z oprogramowaniem o wartości ponad 19 tyś. zł oraz materiały szkoleniowe z zakresu bezpiecznego zachowania w sieci – w życiu prywatnym, społecznym i edukacyjnym oraz dziennikarstwo online.  Sprzęt  i materiały będą wykorzystane na zajęciach z dziećmi i młodzieżą.

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 10-18 lat na zajęcia: dziennikarstwo online  i bezpieczne zachowania w sieci – tak w życiu prywatnym jak i społecznym i w edukacyjnym.

Zapisy w GBP w Mirowie. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Mirów, jednostek podległych, Radnym Rady Gminy Mirów oraz Sołtysom składamy najserdeczniejsze życzenia.

Życzymy Państwu, aby praca na rzecz naszej lokalnej społeczności przynosiła Wam wiele satysfakcji i spełnienia, a jej efekty służyły kolejnym pokoleniom.

Z najlepszymi życzeniami

Artur Siwiorek Wójt Gminy Mirów

Wiesław Morawiak – Przewodniczący Rady Gminy Mirów

Urząd Gminy Mirów przypomina, że z dniem 31 maja 2021 r. upływa termin wnoszenia drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy   z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Urząd Gminy Mirów informuje, iż nastąpiła zmiana daty odbioru odpadów gabarytowych i elektroodpadów, nowy termin odbioru ww. odpadów to:

  • 07.06.2021r. - I Rejon (Mirów Nowy, Mirów, Mirów Stary, Zbijów Duży, Zbijów Mały)
  • 08.06.2021r. – II Rejon (Bieszków Górny, Bieszków Dolny, Rogów, Mirówek)