Wójt Gminy Mirów oraz Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Mirów na rajd nordic walking, który odbędzie się  20.08.2021 r.

                Start rajdu odbędzie się o godz. 17.00 na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej  w Bieszkowie Dolnym. Wszyscy chętni do udziału w imprezie proszeni są o zgłaszanie swojej obecności do dnia 19.08.2021 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Mirów, liczba miejsc ograniczona.

Dla uczestników przewidziane są upominki okolicznościowe oraz ciepły posiłek. Kijki zabezpieczają organizatorzy rajdu. Długość trasy ok. 5 km

Serdecznie zapraszamy

Zapraszamy Państwa w niedzielę, 15 sierpnia w godzinach od 8.00 do 15.00 na teren parkingu przed Urzędem Gminy Mirów. Chętni będą mogli się zaszczepić jednorazową dawką preparatu Johnson&Johnson. Organizatorami akcji jest delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu przy współpracy Gminy Mirów.

Komunikat w sprawie wznowienia stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji na terenie Powiatu Szydłowieckiego

Informujemy, iż z dniem 10 sierpnia 2021r. przywrócona zostanie bezpośrednia obsługa interesantów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwai mediacji na terenie Powiatu Szydłowieckiego.

Trwają prace wykończeniowe przy budynku świetlicy wiejskiej w Zbijowie Dużym. Jest to drugi etap inwestycji. W pierwszej kolejności do budynku wielorodzinnego, w którym jedno mieszkań było wykorzystywane na potrzeby wsi została dobudowana kolejna część z dużą salą bankietową, zapleczem sanitarnym oraz gospodarczym. Wartość pierwszego etapu inwestycji wyniosła 356 150,00 zł. Obecnie trwają prace wykończeniowe na realizację których Gmina zabezpieczyła kwotę 68 972,36 zł. W zakresie robót przewidziano roboty instalacyjne, wyłożenie posadzek oraz wykończenie zaplecza sanitarnego. Być może jeszcze w tym roku uda się wygospodarować środki na kolejny zakres prac. Wykonawcą jest firma ALBUD.

Mieszkańcy sołectwa Mirówek niebawem będą mogli korzystać ze świetlicy wiejskiej. Na potrzeby wsi został oddany budynek, w którym dotąd funkcjonowały Warsztaty Terapii Zajęciowej. Po zakończeniu funkcjonowania WTZ obiekt został odświeżony, a obecnie trwa jego wyposażanie. Jest to dobra wiadomości dla mieszkańców dlatego, że sołectwo jako jedno z niewielu w gminie nie miało jeszcze świetlicy. Oprócz samego budynku na terenie znajduje się plac zabaw, altana rekreacyjna oraz boisko trawiaste.

Radosne Nutki znów na scenie, zespół wystąpił podczas Pikniku Rodzinnego w Lipowym Polu gm. Skarżysko Kościelne który, odbył się 25 lipca. Nasze gminne perełki wykonały kilkanaście najbardziej znanych utworów ze swojego repertuaru. Pomimo przerwy wakacyjnej Nutki cały czas są w formie dlatego z radością przyjęły zaproszenie organizatorów imprezy występując w 26 osobowym składzie.
Wraz z zespołem w wydarzeniu brali udział wychowawcy oraz przedstawiciele Gminy Mirów, w tym Artur Siwiorek – Wójt Gminy Mirów, Janusz Ulewiński – Dyrektor PSP w Mirowie oraz Elżbieta Kuźdub – opiekunka zespołu.

W związku ze zbliżającą się 77. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego Wojewoda Mazowiecki zarządza uruchomienie syren alarmowych w ramach przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego w dniu 1 sierpnia o godzinie 17.00.

Podczas treningu zostanie wyemitowany akustyczny sygnał alarmowy, ciągły trwający 1 minutę. W ten sposób wspólnie oddamy cześć bohaterom Powstania Warszawskiego, którzy walczyli o wyzwolenie stolicy i przywrócenie niepodległego państwa polskiego.

W dniu 26 lipca na placu przed Publiczną Szkołą Podstawową w Mirowie odbył się EVENT promujący projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Cyfrowe GOKi w podregionie radomskim” , w którym brała udział Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 26 lipca do 8 sierpnia br.
Gdzie można zapoznać się z dokumentem?