Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. od ogłoszenia Manifestu, wydanego przez Centralny Komitet Narodowy, który powołał Tymczasowy Rząd Narodowy. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania był przymusowy pobór do armii rosyjskiej tzw. branka, przeprowadzony niespodziewanie w Królestwie Polskim. Powstanie styczniowe było jednym z największych zrywów niepodległościowych w XIX wieku, na który złożyło się około 1200 bitew i potyczek. Wzięło w nich udział ponad 200 tysięcy powstańców. Walki trwały do jesieni 1864 r.   

Urząd Gminy Mirów zawiadamia mieszkańców miejscowości Bieszków  Dolny, Bieszków Górny, Rogów, Mirów Stary, Mirów Nowy, Mirówek, Osiny  Majorat,  że dnia 18 stycznia 2022r. (wtorek) od godz. 8.00 do godz. 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu prowadzenia prac na sieci wodociągowej.

Od poniedziałku 10 stycznia Urząd Gminy Mirów rozpocznie przyjmowanie wniosków o świadczenie w ramach Dodatku Osłonowego. Wnioski będzie można składać w Punkcie Konsultacyjnym w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Mirów. Wniosek wraz z instrukcją można pobrać w siedzibie Urzędu lub ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Więcej informacji na temat Dodatku Osłonowego znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mirów uległa zmiana czasu pracy Kasy Urzędu Gminy Mirów. Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia.

Godziny pracy Kasy:

Poniedziałek - 7.30 - 13.00

Środa - 7.30 - 13.00

Piątek - 7.30 - 13.00

Tylko do 31 grudnia KGW mają czas na wydanie środków na prowadzenie działalności statutowej, a wydatki muszą rozliczyć do końca stycznia.

Panie z kół gospodyń wiejskich otrzymały w tym roku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa blisko 55,9 mln zł na prowadzenie działalności statutowej. Na wydanie tych środków mają czas do końca grudnia 2021 r., a na ich rozliczenie do końca stycznia 2022 r.

Drodzy Przyjaciele, już za chwilę usiądziemy przy wigilijnym stole, na którym nie powinno zabraknąć opłatka, symbolu nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Pańskiego. Przychodzi nam przeżywać to jedno z najważniejszych świąt w życiu katolika i każdego z nas w sytuacji kiedy dzień przynosi nowe wyzwania: pandemia COVID, niepewna sytuacja bezpieczeństwa międzynarodowego, inflacja itd. Trudy dnia powszedniego skłaniają nas do refleksji – co dalej??? Niechaj ten dzień Narodzenia Pańskiego wyciszy wszystkie nasze obawy i troski, a także stanie się nadzieją na lepsze czasy.

Życzymy Wam wszystkim dużo, dużo zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń (w szczególności tych najskrytszych).

Niechaj nowonarodzony Jezus da nam wszystkim radość, a ludzie wokół będą dla siebie życzliwi i przyjaźni.

Wójt Gminy Mirów - Artur Siwiorek

Przewodniczący Rady Gminy Mirów - Wiesław Morawiak

Urząd Gminy Mirów informuje, że w dniu 24.12.2021r. Kasa Urzędu będzie nieczynna.

W miesiącu październiku Gmina złożyła wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach programu ME i N „Laboratoria Przyszłości”. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu szkoły prowadzone przez Gminę Mirów otrzymały środki na zakup pomocy dydaktycznych: PSP w Bieszkowie Dolnym otrzymała kwotę 30.000 zł , PSP im. ks Bonawentury Stachury w Zbijowie Małym otrzymała kwotę 30.000 zł, natomiast PSP im. Św. Jana Pawła II w Mirowie kwotę 60.000 zł.