Spisując się przez Internet w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) nie tylko wypełniasz ciążący na Tobie obowiązek, ale dajesz też sobie szansę na atrakcyjne nagrody (w tym samochód!). Wystarczy pobrać unikatowy kod potwierdzający samospis internetowy i zarejestrować się w spisowej loterii. Masz na to czas tylko do 7 lipca!

1)      Wniosek o świadczenie 300+ będziesz mógł złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • bankowości elektronicznej   (15 banków),

2)      Świadczenie otrzymasz wyłącznie na rachunek bankowy,

3)      Obsługę świadczenia przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji na temat świadczenia 300+ znajdą Państwo pod linkiem – https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

We wtorek, 29 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Mirów. Głównymi punktami porządku obrad była dyskusja nad Raportem o stanie Gminy Mirów za 2020 rok oraz głosowania nad udzieleniem wotum zaufania oraz absolutorium dla Wójta Gminy Mirów. Radni Gminy Mirów po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu oraz opinii Komisji Rewizyjnej udzielili wójtowi wotum zaufania a także absolutorium za 2020 r.
Artur Siwiorek podziękował Radnym Gminy Mirów za zaufanie jak również za pomoc w wykonaniu minionego budżetu. Podkreślił, że z uwagi na epidemię COVID nie był to łatwy budżet jednak w porównaniu do 2019 roku można było zauważyć pozytywne tendencje.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bieszkowie Górnym otrzymała wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 25.000,00 zł. W piątek, 25 czerwca odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach projektu Mazowieckie Strażnice 2021. Otrzymane środki zostaną wykorzystane na modernizację siedziby OSP, w tym montaż odrębnego systemu alarmowego, instalację napędów do bram wjazdowych oraz ich zadaszenie.  Prace zostaną wykonane  w najbliższych miesiącach. W ceremonii podpisania umów brali udział Artur Siwiorek, Wójt Gminy Mirów, Iwona Kilianek, Skarbnik Gminy oraz Przemysław Czarnota, Zastępca Naczelnika OSP.

Już po raz szesnasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii.

Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Odpocznij na Mazowszu”.

Urząd Gminy Mirów w Mirowie  informuje mieszkańców iż w związku z występująca  falą upałów i znacznym wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej, w celu uniknięcia przerw w dostawie wody na terenie gminy Mirów  apeluje się o niewykorzystywanie przez odbiorców, wody do innych potrzeb niż socjalno – bytowe.