Szanowni Państwo.

Istnieje prawdopodobieństwo, że Polska Grupa Górnicza nie będzie w stanie dostarczyć takiej ilości węgla na jaką złożyli zapotrzebowanie mieszkańcy naszej gminy. W związku z powyższym aby zapewnić opał większej grupie mieszkańców podjęliśmy decyzję, aby w 2022 r. gospodarstwo domowe mogło zakupić maksymalnie 1 tonę opału. W przypadku realizacji kolejnych dostaw będziemy rozszerzać zamówienia do wnioskowanej przez Państwa ilości.

Z wyrazami szacunku

Artur Siwiorek

Wójt Gminy Mirów

Szanowni Państwo, dziś Gmina Mirów podpisała umowę z Polską Grupą Górniczą na dostawę węgla. Złożyliśmy również zamówienie na pierwszą transzę paliwa frakcji "orzech" oraz "groszek". O możliwości odbioru paliwa będziemy Państwa informować telefonicznie.
Ważne: zakupu węgla po cenach preferencyjnych mogą dokonać jedynie te gospodarstwa domowe, które złożyły wniosek w Urzędzie Gminy Mirów.
W imieniu Gminy dystrybucję paliwa będzie prowadzić dwa przedsiębiorstwa z terenu Gminy Mirów:
- "U Zdziechów" Karol Zdziech, Mirów Nowy 5, 26-503 Mirów Stary
- "MAX" PPUH Marian Gołosz, Mirów Stary 59, 26-503 Mirów Stary

Akcja skierowana jest do najmłodszej grupy dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Każde dziecko odwiedzające bibliotekę otrzymuje wyprawkę czytelniczą.  Trzeba zaznaczyć, że w poprzednich edycjach projekt ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że teraz też tak będzie. Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi, aby odkrywać cudowny świat książek.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIROWIE
ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY MIRÓW
NA CYKLICZNE WYJAZDY DO KINA.

ZAPISY I DODATKOWE INFORMACJE W GBP
LUB POD NUMEREM TELEFONU - 48 6283887

Amelka jako uczennica klasy III  przystąpiła do międzynarodowego  egzaminu Cambridge Assessment English  sprawdzającego wiedzę z języka  angielskiego. Przez cały rok przygotowywała się uczestnicząc w warsztatach utrwalających zdobyte umiejętności językowe. W czerwcu 2022 roku przystąpiła do egzaminu, który zdała z wyróżnieniem.  

8 listopada  2022 r. odbył się IX  Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej Mirów 2022. Organizatorem wydarzenia była Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Mirowie. Konkurs przygotowały panie: Krystyna Książek, Marta Piętek i Joanna Orczykowska. Miał na celu pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa, podtrzymywanie tradycji wspólnego wykonywania polskich pieśni patriotycznych i żołnierskich.