Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie w tym roku otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w kwocie 3.500,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie po raz kolejny bierze udział w kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, którego organizatorem jest Instytut Książki. Celem projektu jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Uczestnicy projektu otrzymują Wyprawkę Czytelniczą składającą się  z książki dla dzieci, dostosowanej pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka, broszury dla rodzica zawierającej cenne informacje mówiące   o nieocenionej roli czytania w rozwoju dziecka oraz Kartę Małego Czytelnika.

Szanowni Państwo, Gmina Mirów złożyła trzy wnioski o dofinansowanie projektów w ramach programu Polski Ład. Z pozyskanych środków zamierzaliśmy zrealizować trzy inwestycje:

  • Modernizację ciepłowni w PSP Mirów wraz z siecią ciepłowniczą,
  • Przebudowę drogi gminnej Rogów – Bieszków Górny,
  • Wymianę oświetlenia ulicznego na nowoczesne źródła LED.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie zaprasza do korzystania  z cyfrowego wypożyczania  Academica. Academica to cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna  książek i czasopism naukowych  z zasobów Biblioteki Narodowej.  Pozwala na dostęp do kilkuset tysięcy pełno tekstowych publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy: artykułów, monografii, podręczników i skryptów oraz całych numerów czasopism (ponad 2000 tytułów).

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego”.

15października  odbyło się uroczyste wręczenie medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Drodzy Nauczyciele oraz Pracownicy Oświaty.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Praca jaką wykonujecie na co dzień jest czymś wyjątkowym, ponieważ  poprzez swoje zaangażowanie  kształtujecie postawę kolejnych pokoleń. Życzymy, aby ta zawodowa misja przynosiła Wam wiele satysfakcji  i zadowolenia, spotykała się z szacunkiem społecznym. Niech każdy dzień przynosi Państwu wiele uśmiechu i radości.

Z wyrazami szacunku

Artur Siwiorek Wójt Gminy Mirów oraz Wiesław Morawiak Przewodniczący Rady Gminy w Mirowie

                W sobotę, 9 października w Świetlicy Wiejskiej w Zbijowie Małym odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich oraz Radę Sołecką na czele z sołtys Barbarą Pajek a także Radnego Rady Gminy Mirów Jacka Kiełbasę. W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy Zbijowa a także delegacje Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Mirów, sołectw, przedstawiciele samorządu oraz jednostek podległych. Smakowite potrawy regionalne, uczestnicy  w tradycyjnych strojach ludowych, zabawy i muzyka na żywo w wykonaniu zespołu Kongres to tylko część atrakcji jakie przygotowali organizatorzy.