Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
SWZ pdf 12.83 MB Cezary Drzewi
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy docx 83.39 KB Cezary Drzewi
Załącznik nr 2 - Projekt umowy pdf 8.03 MB Cezary Drzewi
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia docx 77.77 KB Cezary Drzewi
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. spełniania warunków docx 75.45 KB Cezary Drzewi
Załącznik nr 5 - Wykaz robót docx 77.50 KB Cezary Drzewi
Załącznik nr 6 - Wykaz osób docx 76.04 KB Cezary Drzewi
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o grupie kapitałowej docx 75.65 KB Cezary Drzewi
Załącznik nr 8 - Program funkcjonalno- użytkowy pdf 18.78 MB Cezary Drzewi
Załącznik nr 9 - Identyfikator postępowania docx 74.83 KB Cezary Drzewi
Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pdf 188.63 KB Cezary Drzewi
Informacja z otwarcia ofert pdf 326.10 KB Cezary Drzewi
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania pdf 283.05 KB Cezary Drzewi

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 maj 2022 13:06 Cezary Drzewi
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 25 maj 2022 08:07 Cezary Drzewi
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 25 maj 2022 13:38 Cezary Drzewi
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 26 maj 2022 11:15 Cezary Drzewi