Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Informacja z otwarcia ofert pdf 337.86 KB Jacek Trelka
SWZ pdf 12.37 MB Anna Gołosz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy docx 60.87 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 2 - Projekt umowy pdf 7.54 MB Anna Gołosz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia docx 55.21 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. spełniania warunków docx 52.90 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 5 - Wykaz robót docx 58.13 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 6 - Wykaz osób docx 56.66 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o grupie kapitałowej docx 56.34 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 8 - Program funkcjonalno- użytkowy pdf 16.46 MB Anna Gołosz
Załącznik nr 9 - Identyfikator postępowania docx 55.72 KB Anna Gołosz
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 102.61 KB Anna Gołosz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 40.40 KB Anna Gołosz
Informacja o pytaniach i zmianie terminu składania ofert pdf 686.41 KB Anna Gołosz
Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pdf 191.35 KB Anna Gołosz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 295.32 KB Anna Gołosz
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty pdf 442.64 KB Anna Gołosz
Informacja o unieważnieniu postępowania pdf 605.26 KB Anna Gołosz

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 czerwiec 2022 13:00 Anna Gołosz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 lipiec 2022 12:13 Anna Gołosz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 lipiec 2022 13:12 Anna Gołosz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 lipiec 2022 10:54 Jacek Trelka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 lipiec 2022 14:36 Anna Gołosz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 22 lipiec 2022 09:50 Anna Gołosz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 10 sierpień 2022 14:30 Anna Gołosz