Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf 352.04 KB Jacek Trelka
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 95.32 KB Cezary Drzewi
SWZ pdf 10.32 MB Cezary Drzewi
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy docx 23.26 KB Cezary Drzewi
Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy docx 16.25 KB Cezary Drzewi
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia docx 17.67 KB Cezary Drzewi
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 15.44 KB Cezary Drzewi
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej docx 15.61 KB Cezary Drzewi
Załącznik nr 6 - Identyfikator postępowania docx 16.98 KB Cezary Drzewi
Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach pdf 3.27 MB Cezary Drzewi
Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pdf 181.33 KB Cezary Drzewi
Informacja z otwarcia ofert pdf 455.83 KB Cezary Drzewi
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 356.07 KB Cezary Drzewi

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 06 lipiec 2022 13:12 Cezary Drzewi
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 lipiec 2022 15:05 Cezary Drzewi
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 lipiec 2022 15:07 Cezary Drzewi
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 lipiec 2022 12:50 Cezary Drzewi
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 lipiec 2022 10:17 Cezary Drzewi
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26 lipiec 2022 12:06 Jacek Trelka