Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 110.90 KB Jacek Trelka
SWZ pdf 10.48 MB Jacek Trelka
SWZ docx 76.61 KB Jacek Trelka
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy docx 23.29 KB Jacek Trelka
Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy docx 16.28 KB Jacek Trelka
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia docx 17.71 KB Jacek Trelka
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 15.48 KB Jacek Trelka
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej docx 15.65 KB Jacek Trelka
Załącznik nr 6 - Identyfikator postępowania docx 17.13 KB Jacek Trelka
Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pdf 179.27 KB Anna Gołosz
Informacja z otwarcia ofert pdf 444.31 KB Anna Gołosz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 248.39 KB Anna Gołosz

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 26 lipiec 2022 13:36 Jacek Trelka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03 sierpień 2022 08:13 Anna Gołosz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03 sierpień 2022 13:46 Anna Gołosz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 sierpień 2022 12:27 Anna Gołosz