Dowiesz się z niej wielu ciekawych rzeczy o nas. Poznasz historię szkoły, jej patrona, działalność Teatrzyku "SKRZACIK", zobaczysz migawki ze spektakli szkolnych, posłuchasz fragmentu ulubionej melodii autora tej strony. 

A oto adres naszej szkoły:

Publiczna Szkoła Podstawowa
Zbijów Mały 1 
26-503 Mirów
tel. 048 62 92 506
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

O naszej miejscowości


ZBIJÓW to miejscowość leżąca w gminie Mirów (powiat szydłowiecki) na południowo-wschodnim obrzeżu województwa mazowieckiego, tuż przy granicy z województwem świętokrzyskim. Nasza miejscowość leży na przedpolu Gór Świętokrzyskich wśród pól, pagórków i gęstych lasów iglasto liściastych. Na pięknych łąkach od wiosny do jesieni zobaczyć można liczne bociany, szukające pożywienia. W Zbijowie Dużym krzyżują się drogi: Skarżysko Kamienna - Jagodne - Zbijów - Mirów - Wierzbica - Radom oraz Zbijów - Kierz Niedźwiedzi - Sadek - Szydłowiec.


Pod względem fizjologicznym gmina położona jest na pograniczu Równiny Radomskiej i Wzgórz Koneckich. Jest to obszar o wysokościach 260- 400 m n.p.m., który w większości pokrywają lasy. Gmina Mirów ma ciekawe położenie geograficzne oraz duże walory przyrodnicze. Zaliczamy do nich rzekę Iłżankę oraz piękne pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. Mirów położony jest w odległości około 27 km od Radomia, 17 km od Szydłowca i około 25 km od Skarżyska-Kam. Sąsiaduje z gminami: Jastrząb, Mirzec, Wierzbica, Skarżysko Kościelne oraz Szydłowiec.

Pomiędzy Mirowem i Zbijowem znajduje się niewielkie wzniesienie, zwane górą Piekło. Na temat powstania tej góry krąży ciekawa legenda. Przeczytajcie...Zobacz położenie Zbijowa na mapie

Historia szkoły w Zbijowie


Pierwsza szkoła w Zbijowie Dużym powstała w r. 1910 w okresie zaborów, więc była to z konieczności szkoła tajna. W jej skład wchodziły cztery oddziały: wstępny, pierwszy, drugi i trzeci. Dzieci uczyły się z książek zwanych "Lamentarzyk" oraz "Mały wyborek". Nauczycielem był w niej Józef Gonciarz, który za ukaranie ucznia został zadenuncjowany prawdopodobnie przez jego rodzica i znalazł się przed sądem po tym, jak żandarmi wpadli do szkoły i natrafili akurat na lekcję języka polskiego. Żandarmi zarekwirowali wszystkie książki oraz zeszyty i zanieśli je do sądu. 13 czerwca odbyła się sprawa w sądzie. Oskarżycielem był prokurator Żubko, natomiast w obronie nauczyciela stanęli ksiądz Rakośny oraz gubernator. Ponieważ nauczyciel przyznał się do winy, więc darowano mu zsyłkę na Syberię skazując jedynie na jeden dzień aresztu w Jastrzębiu.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w roku 1922, rząd Polski Sanacyjnej założył w Zbijowie szkołę, która mieściła się w domu Jana Kopcisza. Pierwszymi nauczycielami w nowo założonej szkole byli państwo Rapciowie, a następnie pani Spadłowa. Szkoła była wówczas dwuklasowa, a potem czteroklasowa. Uczniowie, chcący ukończyć szkołę siedmioklasową, musieli chodzić pieszo do szkoły w miejscowości Mirzec (10 km w jedną stronę).
Około roku 1935 ze składek mieszkańców Zbijowa zakupiono budynek byłej leśniczówki z oficjalnym przeznaczeniem na Dom Ludowy. Do dnia dzisiejszego zachował się rachunek z roku 1938 o następującym brzmieniu: "Wpłacono do kasy zł 330,00 od Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu tytułem zapomogi na kupno starej leśniczówki dla Zbijowa". Zachowały się również rachunki z roku 1939 oraz 1948 i 1949 na zakup materiałów budowlanych potrzebnych do remontu Domu Ludowego oraz na opłacenie pracowników budowlanych.
Po II wojnie światowej rząd PRL utworzył w niej siedmioklasową szkołę podstawową, a w roku 1966 szkołę podstawową ośmioklasową. Kierownikiem szkoły był wówczas pan Warchoł. W roku 1967 obowiązki kierownika szkoły pełniła pani Elżbieta Horabik, a od roku 1968 funkcję tę pełnił pan Marian Pacek, który był dyrektorem szkoły w Zbijowie do roku 1997, kiedy to zrezygnował ze swojego stanowiska. Wtedy dyrektorem szkoły w drodze konkursu została jego żona, pani Wanda Pacek, która pełniła tę funkcję do 2004 roku.

Drewniany budynek byłego nadleśnictwa nie mieścił wszystkich oddziałów szkolnych, dlatego część zajęć odbywała się w wynajętych mieszkaniach na terenie wsi. Mieszkańcy Zbijowa Dużego i Zbijowa Małego za zebrane pieniądze zakupili materiały budowlane na budowę nowej szkoły. Dyrekcja szkoły czyniła starania o budowę nowej szkoły i gdy już wydawało się, że uwieńczone one zostaną sukcesem, wówczas w związku z planowanym utworzeniem szkół dziesięcioletnich, zmieniono system organizacyjny naszej szkoły.

W Zbijowie pozostała tylko szkoła trzyklasowa, natomiast starsze dzieci dojeżdżały do gminnej szkoły w Mirowie. Wybudowano wówczas Dom Nauczyciela, w którym mieściły się również sale dla klas I-III. Gdy okazało się, że planowana reforma oświaty nie doszła do skutku, dyrekcja "wywalczyła" ponowne utworzenie w Zbijowie pełnej szkoły ośmioklasowej. Od tej pory znów zaczęto zabiegać o wybudowanie nowej dużej szkoły podstawowej w naszej wsi. Zajęcia odbywały się w dwóch salach starego drewnianego budynku oraz w trzech salach Domu Nauczyciela, zaadaptowanego na potrzeby nauki szkolnej. Budynki te ogrzewane były starymi, wypalonymi, piecami kaflowymi, które nie były w stanie dostatecznie ogrzać sal szkolnych. Szkoła nie była skanalizowana, w związku z czym wc znajdowało się na dworze. Mimo fatalnych warunków bytowych uczniowie naszej szkoły brali udział w licznych konkursach oraz rozgrywkach sportowych, w których często zdobywali wyróżnienia i nagrody.

Dwie nauczycielki naszej szkoły, panie: Teresa Błach oraz Lidia Kubicka są absolwentkami PSP w Zbijowie. Nasza była uczennica, pani Marzanna Błach, pracuje obecnie w gimnazjum w Mirowie na stanowisku dyrektora. Nasz absolwent, Radosław Zaborski, ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu. Wielu absolwentów PSP w Zbijowie studiuje obecnie na studiach dziennych bądź zaocznych.
Wreszcie zapaliło się dla nas światełko nadziei! Dwudziestego piątego września 1997 roku nasza placówka uzyskała pozwolenie na budowę nowej szkoły!
Dziesiątego października 1997 roku na plac budowy weszła firma budowlana "Agat-2", która rozpoczęła przygotowywanie terenu pod budowę. 05.11.1997r. - Rady Sołeckie ze Zbijowa Dużego oraz Zbijowa Małego zwróciły się do władz w Urzędzie Gminy w Mirowie z uchwałą o zabezpieczenie środków finansowych na budowę nowej szkoły w Zbijowie, na nadzorowanie budowy oraz zabezpieczenie materiałów budowlanych w obowiązujących terminach.I oto na placu budowy rozpoczęły się prace:
•  24.11.1997r. - oświetlono plac budowy.
•  25.11.1997 r. - rozpoczął pracę nocny stróż, pilnujący materiałów budowlanych.
•  04.12.1997 r. - firma rozpoczęła betonowanie zbrojonych ław fundamentowych.
•  05.01.1998 r. - praca przy budowie fundamentów idzie pełną parą.
•  28.01.1998 r. - został ułożony strop nad podpiwniczeniem nowej szkoły. Prace budowlane nadzorowali: kierownik - p. Władysław Jagiełło oraz                              inżynier - p. Roman Ankurowski.
•  04.02.1998 r. - wykonywanie szalunków i zbrojenia wieńca klatki schodowej.
•  19.03.1998 r. - rosną mury parteru, a nam rosną serca z radości!
•  14.05.1998 r. - układanie płyt stropowych nad parterem.
•  21.05.1998 r. - prace przy wykonywaniu zbrojenia wieńca okalającego strop, ułożony z płyt żerańskich.
•  13.06.1998 r. - odbyła się uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły. Tablicę pamiątkową odsłonił                            Kurator Oświaty, p. mgr Bogusław Tundziowski, a poświęcił ją biskup Diecezji Radomskiej, Adam Odzimek.
•  18.11.1998 r. - wybudowano już pierwsze piętro i zamontowano więźbę dachową.
•  22.12.1998 r. - budynek szkoły jest już nakryty blachą falowaną i czeka na odbiór stanu surowego przez komisję.
•  23.12.1998 r. - następuje odbiór stanu surowego naszej szkoły.

W skład komisji weszli:
•  Inspektor nadzoru, mgr inż. Ryszard Piotrowski
•  Dyrektor firmy "Agat-2", p. Antoni Mazur
•  Kierownik robót, p. Władysław Jagiełło
•  Przewodniczący Komitetu Budowy Szkoły, p. Wiesław Boros
•  Dyrektor PSP w Zbijowie, p. Wanda Pacek
•  Inspektor Oświaty, p. Krystyna Tarabasz
•  Pracownik Urzędu Gminy, p. Dujka
•  Członek Zarządu, p. Mirosław Sasal

A potem nic się nie działo... po prostu gmina nie miała pieniędzy na dokończenie budowy szkoły. 01.09.1999 r. - rozpoczęła się reforma oświaty. Wstrzymano budowę naszej szkoły, ponieważ władze Urzędu Gminy musiały wybudować najpierw gimnazjum w Mirowie.
Jednak Urząd Gminy w Mirowie nie zapomniał o naszej szkole.

•  2000 r. - założono okna w nowej szkole.
•  2001 r. - na budowie nic się nie dzieje, nie ma pieniędzy.
•  2002 r. - Urząd Gminy obiecuje sfinansować prace wodno-kanalizacyjne. My nadal z utęsknieniem czekamy na oddanie nowej szkoły do użytku.
•  2002 r. - 2003 r. - nadal uczymy się w starej szkole w bardzo trudnych warunkach.
•  2004 r. - nareszcie Urząd Gminy postanawia wykończyć dwie kondygnacje nowej szkoły.
•  16.10.2004 r. - Uroczyste otwarcie nowego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbijowie.Patron szkoły

Ksiądz Bonawentura Stachura urodził się 2 września 1906 roku w Wyszmontowie w parafii Bidziny jako syn Andrzeja i Marianny z Lipków. W roku 1923, po ukończeniu szkoły podstawowej w Wyszmontowie, rozpoczął naukę w gimnazjum w Dębicy. Następnie, w 1925 roku wstąpił do Mniejszego Seminarium w Sandomierzu, gdzie 15 czerwca 1928 roku otrzymał świadectwo dojrzałości.
Jesienią tegoż roku został alumnem Wyższego Seminarium w Sandomierzu. Pięć lat później, 19 lutego 1933 roku, z rąk ks. Biskupa Włodzimierza Jasińskiego przyjął święcenia kapłańskie.

Pierwsza parafia, w której pracował jako wikariusz współpracownik, znajdowała się w Kunowie. Następnie pracował na tym samym stanowisku w takich parafiach, jak Sucha, Cerekiew, Odechów, Janowiec i Szydłowiec. 
W roku 1947 został wikariuszem ekonomem parafii Jastrząb z rezydencją w Mirowie. Zajął się wtedy organizacją nowej parafii, właśnie w Mirowie. Dzięki staraniom ks. Bonawentury Stachury na kaplicę adaptowano budynek dawnej obory dworskiej. Został on bardzo starannie wyremontowany i dostosowany do potrzeb religijnych, w czym bardzo wydatnie pomagali mieszkańcy całej parafii. Już w roku 1948 w Mirowie powstała parafia pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli, a jej wikariuszem ekonomem został ks. Bonawentura Stachura. Rok później został on proboszczem utworzonej przez siebie parafii i funkcję tę pełnił do końca swego życia

Do świątyni, utworzonej przez ks. Bonawenturę Stachurę, przychodziły tłumy wiernych. Garnęli się oni do swego proboszcza, gdyż był to człowiek niepospolitej dobroci i wyrozumiałości, rozumiejący problemy ludzi jak mało kto. Miał zawsze czas, aby wysłuchać parafian, doradzić, jeśli mieli kłopoty. Żył tylko dla ludzi i za to był powszechnie szanowany i kochany. Zdawał sobie on sprawę, że prowizoryczna kaplica nie może na długo zastąpić prawdziwej Świątyni Bożej, dlatego już 2 lipca 1958 roku zwrócił się do władz o zezwolenie na budowę nowego kościoła. Okazało się, że na zezwolenie trzeba było jednak czekać aż 19 lat, ale proboszcz nie ustawał w swoich staraniach i wreszcie w roku 1977 upragnione zezwolenie zostało wydane. Budowa kościoła rozpoczęła się dwa lata później i potrwała kolejne sześć lat.
Parafianie, uszczęśliwieni perspektywą posiadania własnej świątyni, nie szczędzili swoich sił, czasu i pieniędzy, aby ona jak najszybciej powstała. Ksiądz proboszcz świetnie sobie poradził z organizacją wszelkich robót budowlanych i pomocniczych. Każdego dnia, gdy pracownicy budowlani w pocie czoła pracowali przy budowie kościoła, kolejne rodziny ze wszystkich miejscowości parafii dowoziły im posiłki, przygotowane we własnych domach i na własny koszt. Nikt się nie uchylał od tego obowiązku, a wprost przeciwnie, każda rodzina poczytywała sobie za punkt honoru, aby przygotować posiłek nie gorszy od tego, który przygotował sąsiad. Ta akcja, zainicjowana przez księdza proboszcza, w dużym stopniu wpłynęła na to, że każdy parafianin czuł się po trosze budowniczym kościoła.
Powstał wtedy nie tylko piękny kościół, ale również okazała plebania i dzwonnica. Uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku nowego kościoła nastąpiło w 1985 r. Zgromadziło ono ogromne tłumy wiernych, nawet z sąsiednich parafii. Wszyscy cieszyli się z pięknego, nowoczesnego, jak na tamte czasy, kościoła z przepięknymi witrażami. W uznaniu zasług księdza proboszcza Biskup dr Edward Materski w dniu 15 lipca 1983 roku obdarzył go godnością kanonika honorowego Kapituły Opatowskiej.
Ks. Kanonik Bonawentura Stachura pozostał w naszej parafii do końca swojego życia. Pełnił posługę kapłańską z ogromną gorliwością i samozaparciem. W czasach, gdy nauka religii w szkołach była zakazana, ksiądz nauczał dzieci w wynajętych u parafian pomieszczeniach. Znany był jako dobry spowiednik, nie tylko w swojej parafii, ale również w parafiach sąsiednich. Znał z imienia i nazwiska wszystkich swych parafian, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Wszystkich obdarzał ogromną miłością i szacunkiem, a wdzięczni parafianie odpłacali mu się podobnymi uczuciami.
Przeżył w kapłaństwie 58 lat. Prawie do ostatnich chwil swojego życia służył swym parafianom. Zmarł w Mirowie 12 lutego 1991 roku w wieku 85 lat. Jego pogrzeb, który odbył się 15 lutego 1991 roku w Mirowie w kościele, który sam wybudował, stał się manifestacją wiary, której ksiądz kanonik uczył nie tylko słowami, ale również własnym przykładem. W jego pogrzebie uczestniczyło 35 kapłanów oraz nieprzebrane tłumy wiernych z całej okolicy, którzy nie zważając na trudne warunki atmosferyczne takie, jak śnieżyca oraz zawiane drogi dojazdowe z Wierzbicy i Szydłowca, gromadnie pojawili się w mirowskim kościele , aby pożegnać swego ukochanego księdza proboszcza. Mszę św. koncelebrowaną odprawił ks. Bp dr Marian Zimałek wraz z 21 kapłanami a homilię wygłosił ks. Wacław Krzysztofik. Następnie ciało zmarłego księdza kanonika złożono na miejscowym cmentarzu. Parafianie żegnali swego "Ojca", gdyż tak go nazywali, ze wzruszeniem i łzami w oczach.

Od śmierci księdza Bonawentury Stachury upłynęło już wiele lat, ale pamięć o nim wciąż żyje wśród mieszkańców. Przy samym wejściu na cmentarz wdzięczni parafianie zbudowali mu piękny grobowiec, przy którym nie starcza miejsca na znicze, które palą się nieprzerwanie od 13 lat. Mieszkańcy Mirowa Starego, Mirowa Nowego, Mirówka, Rogowa, Zbijowa Dużego i Zbijowa Małego bardzo często odwiedzają grób swojego ojca duchowego i proszą go o wstawiennictwo u Boga w różnych kłopotach.

Korzystając z okazji otwarcia nowego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbijowie, jej mieszkańcy wystąpili do Rady Gminy w Mirowie z wnioskiem o nadanie tej szkole imienia ks. kanonika Bonawentury Stachury
Teatrzyk Dziecięcy "SKRZACIK"
Teatrzyk Dziecięcy "SKRZACIK" powstał w Publicznej Szkole Podstawowej w Zbijowie w r. szkolnym 1995/96. Zajęcia z dziećmi prowadzi nauczycielka tutejszej szkoły, mgr Elżbieta Kaluga. Skład teatrzyku zmienia się średnio co dwa lata. Występują w nim najczęściej uczniowie z klas IV, V i VI. Nasi mali artyści uświetniają zazwyczaj uroczystości szkolne.


Teatrzyk podejmuje również poważniejsze wyzwania, którymi są coroczne premiery sztuk teatralnych. Scenariusze do sztuk pisze opiekun Teatrzyku p. Elżbieta Kaluga. Przygotowuje ona również dekoracje i rekwizyty do spektakli, szyje stroje oraz opracowuje oprawę muzyczną.
Pierwszym spektaklem, wystawionym przez Teatrzyk "Skrzacik" w PSP w Zbijowie, była adaptacja baśni pt. "Córki złotnika" (maj 1996).
W maju 1997 r. odbyła się premiera sztuki pt. "Bułeczko, wróć". Na przeglądzie Małych Form Teatralnych w Szydłowcu spektakl ten uzyskał wyróżnienie, a dwie małe aktorki otrzymały nagrody za role charakterystyczne: Kamila Bilska za rolę Gosi, a Magdalena Pacek za rolę Bułeczki. Przedstawienie to obejrzeli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście.


Trzynastego czerwca 1998 roku podczas uroczystego odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej dla nowej szkoły Teatrzyk wystawił sztukę pt. "Samotny dym". Spektakl ten obejrzał Jego Eminencja ks. biskup Adam Odzimek, radomski Kurator Oświaty, mgr Bogusław Tundziowski, prezes firmy budowlanej "Agat-2" - p. Antoni Mazur, wójt gminy Mirów, p. Władysław Kępas, Inspektor Oświaty Gminy Mirów, p. Krystyna Tarabasz, dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie PSP w Zbijowie oraz mieszkańcy wsi i inni zaproszeni goście.


W czerwcu 1999 roku Teatrzyk Dziecięcy "Skrzacik"wystawił sztukę pt. "Janko Muzykant". Jest to adaptacja znanej noweli H. Sienkiewicza pod tym samym tytułem. Sztuka została bardzo dobrze odebrana przez widzów. Podczas kilku spektakli obejrzeli ją: dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie naszej szkoły, rodzice, goście z powiatu szydłowieckiego, z gminy Mirów oraz ze Skarżyska - Kamiennej. Widzowie zgodnie stwierdzili, że byli zauroczeni świetną grą "aktorów", którzy napracowali się tym bardziej, że musieli mówić swoje kwestie gwarą. Sztuka została sfilmowana i obecnie stanowi pomoc dydaktyczną dla uczniów kl. IV, poznających nowelę H. Sienkiewicza pt. "Janko Muzykant". Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży "cegiełek" na budowę nowej szkoły, rozprowadzonych po zakończeniu spektaklu, zakupiliśmy nowoczesny radiomagnetofon.


W maju 2000 roku Teatrzyk wystąpił z premierą sztuki pt. "Król wężów". W przedstawieniu brali udział całkowicie nowi aktorzy, którzy dopiero szlifowali swoje umiejętności. W maju 2001 roku Teatrzyk wystawił kolejną sztukę pt."Jest taki kwiat". Widzowie byli zachwyceni grą aktorów oraz ich świetnymi strojami. W czerwcu 2002 roku szkolni aktorzy przedstawili inscenizację pt. "W królestwie mistrza książek". Tym razem opiekunka Teatrzyku wykorzystała scenariusz, zamieszczony w Internecie na stronie http://www.ipe.civ.pl


Aby ustrzec uczniów naszej szkoły przed uzależnieniem od napojów alkoholowych, Teatrzyk Dziecięcy "Skrzacik" przygotował spektakl pt. "Trzeźwe życie", na premierę którego zostali zaproszeni rodzice oraz członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirowie. Goście wyrażali się na temat spektaklu w samych superlatywach. Przewodnicząca Komisji przygotowała dla uczniów drobne upominki oraz zaprosiła młodych aktorów do wystawienia tego spektaklu podczas festynu, zorganizowanego w Mirowie z okazji Dnia Dziecka. Sądzimy, że po obejrzeniu tego spektaklu wielu uczniów a także rodziców dobrze się zastanowi, zanim podejmie decyzję o wypiciu alkoholu.


Teatrzyk Dziecięcy "Skrzacik" wystawił również następujące spektakle: "Misterium Betlejemskie", "Dzisiaj w Betlejem", "Od złotówki do złotówki", "Co odmieniło naszą klasę?", "Nie było miejsca dla Ciebie", "Trzeźwe życie", "Co widziała Ploteczka?", "Ekokapturek" oraz wiele innych ciekawych przedstawień.


Wszystkie sztuki wystawiane przez Teatrzyk Dziecięcy "Skrzacik" posiadają głęboki aspekt wychowawczy w pełni zrozumiały dla wszystkich widzów, niezależnie od wieku. Podczas pracy nad przygotowywaniem spektakli nasi mali aktorzy intensywnie się rozwijają: ćwiczą pamięć, doskonalą dykcję i poprawną wymowę, uczą się swobodnego poruszania po scenie, pozbywają się tremy przed występem. Po całorocznej pracy w Teatrzyku mali aktorzy są bardzo zmęczeni, ale jednocześnie szczęśliwi, że potrafili stworzyć coś niepowtarzalnego, co podoba się widzom.
Dyrektor szkoły – mgr Marzanna Błach